fbpx

Termeni și condiții

1.Introducere

(1) Accesarea și folosirea acestui site, implică acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.

(2) Pentru o mai bună claritate a termenilor și condițiilor:

a. „Site” înseamnă în continuare site-ul de internet https://claudiumargina.ro .

b. „Administrator” = Margină M.M. Claudiu – Daniel P.F.A. (Reg. Com.: F13/680/28.06.2018, cod fiscal: 39555830, sediul: Sat Ostrov, Comuna Ostrov, Strada Florilor, nr. 36, Județ Constanța, contact: chiareu@claudiumargina.ro).

c. „Serviciu” înseamnă orice serviciu sau produs oferit pe Site și/sau orice componentă a acestuia.

d. „Utilizatorul” sau „Vizitatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

2. Drepturile de autor

(1)Site-ul și toate elementele acestuia (grafică web, texte, programe, quiz-uri, materiale gratuite etc.) sunt apărate de legea pentru prodecția drepturilor de autor.

(2) Folosirea fără acordul scris sau verbal al Administratorului a oricărui element cuprins în acest site se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a obține acordul ne puteți contacta la chiareu@claudiumargina.ro.

3. Limitarea responsabilității

(1) Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

(2) Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, sevcență sau modul al conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indeferent de cauza acesteia, ori de interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Site-ului.

(3) Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul Site-ului, inclusiv, dar nu numai, cele privind textul, imaginile, clipurile video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

(4) Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau oric alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din acesta.

4. Soluționarea litigiilor

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă sau prin paltforma de soluționare online a litigiilor pusă la dispoziție de Comisia Europeană.

5. Politica de confidențialitate

Datele cu privire la politica de confidențialitate le puteți găsi pe pagina dedicată exclusiv Politicii de confidențialitate.

6. Politica privind fișierele cookies

Datele cu privirea la gestionarea fișierelor cookie le puteți găsi pe pagina dedicată exclusiv Politicii privind fișierele cookies.